Benzethonium Chloride (Benzetóniumchlorid)

Benzetóniumchlorid a metylbenzetóniumchlorid sú bezfarebné alebo biele prísady, ktoré sa používajú v kozmetických výrobkoch a výrobkoch osobnej starostlivosti pri príprave výrobkov na kúpanie, pokožku, osobnú čistotu, holenie a opaľovanie, ako aj make-upov a vôní očí.

Prečo sa používa Benzetóniumchlorid v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Benzetóniumchlorid a metylbenzetóniumchlorid sú umelo vyrobené prísady používané v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti, predovšetkým ako lokálne antimikrobiálne látky a konzervačné látky a sekundárne ako katiónové povrchovo aktívne látky. Ako antistatické činidlo sa môže použiť aj metylbenzetóniumchlorid.

Ak sa použijú ako konzervačné látky, benzetóniumchlorid a metylbenzetóniumchlorid ničia mikroorganizmy alebo zabraňujú alebo zabraňujú ich rastu a sú regulované americkým úradom FDA ako liečivé výrobky dostupné v obchode (OTC).


Leave a Reply0