Calcium Carbonate (Uhličitan vápenatý)

Uhličitan vápenatý, uhličitan horečnatý, uhličitan draselný a uhličitan zinočnatý sú všetky soli kyseliny uhličitej. Všetky tieto zložky sú biele prášky. Tieto uhličitanové soli sa používajú vo výrobkoch do kúpeľa, výrobkoch na líčenie, výrobkoch osobnej čistoty, výrobkoch na holenie, výrobkoch ústnej starostlivosti a výrobkoch starostlivosti o pokožku a vlasy.

Prečo sa používa Uhličitan vápenatý v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Pre tieto uhličitanové soli boli uvedené nasledujúce funkcie.

Abrazívne – uhličitan vápenatý
Absorbent – uhličitan horečnatý
Pufrovacie činidlo – uhličitan vápenatý
Plnidlo – uhličitan vápenatý, uhličitan horečnatý
Nepriehľadné činidlo – uhličitan vápenatý, uhličitan horečnatý, uhličitan zinočnatý
Prostriedok na ústnu starostlivosť – uhličitan vápenatý
Nastavovač pH – uhličitan horečnatý, kabonát draselný
Ochranný prostriedok na pokožku – uhličitan zinočnatý


Leave a Reply0