Calcium Carrageenan (Vápnik karagénan)

Karagén je polysacharid extrahovaný z rôznych členov čeľade Gigartinaceae alebo Solieriaceae červenej morskej riasy Rodophyceae. Vápnikový karagénan, draselný karagénan a sodná soľ karagénanu sú soli karagénanu. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa karagénan a jeho soli používajú pri formulácii rôznych výrobkov vrátane zubných čistiacich prostriedkov, holiacich krémov, šampónov a čistiacich prostriedkov.

Prečo sa používa Vápnik karagénan v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Pre karagénan a jeho soli boli hlásené nasledujúce funkcie.

Spojivo: karagénan, karagénan draselný, karagénan sodný
Stabilizátor emulzie: vápenatý karagénan, draselný karagénan, sodná soľ karagénanu
Filmová zložka: vápenatý karagénan, draselný karagénan, sodná soľ karagénanu
Prostriedok na úpravu vlasov: karagénan
Činidlo zvyšujúce viskozitu – vodné: karagénan, vápenatý karagénan, draselný karagénan, sodná soľ karagénanu


Leave a Reply0