Dipropylene Glycol (Dipropylénglykol)

Butylénglykol, hexylénglykol, etoxydiglykol a dipropylénglykol sú číre, prakticky bezfarebné kvapaliny. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa tieto zložky používajú pri príprave výrobkov na vlasy a do kúpeľa, líčenia očí a tváre, vôní, výrobkov osobnej čistoty a výrobkov na holenie a starostlivosť o pokožku.

Prečo sa používa Dipropylénglykol v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?


Butylénglykol, hexylénglykol, etoxydiglykol a dipropylénglykol sa používajú ako rozpúšťadlá a činidlá znižujúce viskozitu v kozmetických výrobkoch a výrobkoch osobnej starostlivosti.


Leave a Reply0