Disodium Fumarate (Fumarát disodný)

Kyselina fumarová je kyselina dikarboxylová so štyrmi uhlíkmi (uhľohydrát), ktorá je medziproduktom cyklu kyseliny citrónovej. Cyklus kyseliny citrónovej je hlavnou cestou, ktorú používajú bunky (vrátane buniek v ľudskom tele) na výrobu energie. Fumarát disodný, fumarát sodný a fumarát železnatý sú soli kyseliny fumarovej. Dibehenyl fumarát, di-C12-15 alkylfumarát, dietylhexylfumarát a diizostearylfumarát sú diestery kyseliny fumarovej. Stearylfumarát sodný je soľ monoesteru kyseliny fumarovej. V kozmetických výrobkoch a výrobkoch osobnej starostlivosti sa môžu kyselina fumarová, fumarát disodný, fumarát sodný, dibehenylfumarát, di-C12-15 alkylfumarát, dietylhexylfumarát, diizostearylfumarát, stearylfumarát sodný a fumarát železitý používať v kúpeľoch, vlasoch a na pokožku výrobky a make-up.

Prečo sa používa v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?


Pri použití v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti boli pre tieto zložky uvedené nasledujúce funkcie.

Spojivo – stearylfumarát sodný
Pufrovacie činidlo – fumarát disodný, fumarát sodný
Plnidlo – stearylfumarát sodný
Nastavovač pH – kyselina fumarová, fumarát disodný, fumarát sodný
Prostriedok na úpravu pokožky – zvláčňujúci prostriedok – Di-C12-15 alkylfumarát, dietylhexylfumarát, diizostearylfumarát
Činidlo zvyšujúce viskozitu – nevodné – dibehenylfumarát


Leave a Reply0