Disodium Tartrate (Vínan disodný)

Kyselina vínna je biela kryštalická organická kyselina. Prirodzene sa vyskytuje v mnohých rastlinách, najmä v hrozne a tamarindoch. Soli kyseliny vínnej sa nazývajú vínany. Medzi tieto soli patrí vínan vápenatý, vínan draselný, vínan sodno-draselný a vínan dvojsodný. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa tieto zložky používajú v mydlách, výrobkoch na starostlivosť o pokožku, opaľovacích prípravkoch a výrobkoch na starostlivosť o vlasy.

Prečo sa používa Vínan disodný v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?


Kyselina vínna a jej soli sa používajú ako prostriedky na úpravu pH v kozmetických výrobkoch a výrobkoch osobnej starostlivosti. Nastavovače pH sa používajú na reguláciu pH hotových kozmetických výrobkov.


Leave a Reply0