Deceth-7

Prísady Deceth (Deceth-3, Deceth-4, Deceth-5, Deceth-6, Deceth-7, Deceth-8, Deceth-9, Deceth-10) sú polyetylénglykolétery decylalkoholu. Číslo v názve označuje priemerný počet jednotiek etylénoxidu v molekule. V kozmetických výrobkoch a výrobkoch osobnej starostlivosti sa prísady Deceth primárne používajú pri formovaní farieb a farieb na vlasy a iných výrobkov na starostlivosť o vlasy.

Prečo sa používa v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?


Všetky zložky Deceth fungujú ako povrchovo aktívne látky – emulgátory.


Leave a Reply0