Diisopropanolamine (Diizopropanolamín)

Triizopropanolamín a diizopropanolamín sú biele tuhé látky, zatiaľ čo izopropanolamín a zmiešané izopropanolamíny sa vyskytujú ako číre bezfarebné kvapaliny. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa tieto zložky používajú pri formovaní permanentných vĺn a iných vlasových výrobkov a výrobkov na kúpeľ, pokožku, vôňu a na opaľovanie.

Prečo sa používa v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?


Triizopropanolamín, diizopropanolamín, izopropanolamín a zmiešané izopropanolamíny sa používajú na reguláciu pH kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej hygieny. Tieto zložky pomáhajú vytvárať emulzie znižovaním povrchového napätia látok, ktoré sa majú emulgovať. Triizopropanolamín tiež zabraňuje korózii (hrdzi) kovových materiálov používaných v obaloch kozmetiky a výrobkov osobnej starostlivosti.


Leave a Reply0