Diisopropylamine (Diizopropylamín)

Diizopropylamín je bezfarebná kvapalina. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa údajne používa diizopropylamín vo výrobkoch starostlivosti o pokožku.

Prečo sa používa v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?


Diizopropylamín sa používa na reguláciu pH kozmetických výrobkov.


Leave a Reply0