Maleic Acid (Kyselina maleínová)

Kyselina maleínová je vo forme bezfarebných až bielych kryštálov alebo kryštalického prášku a má kyslý zápach. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa kyselina maleínová používa pri príprave výrobkov na vlasy a do kúpeľa a krémov na holenie.

Prečo sa používa Kyselina maleínová v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Kyselina maleínová sa používa na kontrolu pH kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej starostlivosti.