Methacrylic Acid (Kyselina metakrylová)

Kyselina metakrylová je bezfarebná tekutá látka. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa kyselina metakrylová používa ako prostriedok zvyšujúci adhéziu (základný náter) v určitých výrobkoch na umelé nechty.

Prečo sa používa Kyselina metakrylová v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Kyselina metakrylová je prostriedok zvyšujúci adhéziu nanášaný na prírodný necht ako súčasť procesu nanášania niektorých umelých nechtových výrobkov.