Magnesium Propionate (Propionát horečnatý)

Kyselina propiónová je prirodzene sa vyskytujúca organická kyselina. Propionát amónny, propionát vápenatý, propionát horečnatý, propionát draselný a propionát sodný sú soli kyseliny propionovej.

Prečo sa používa Propionát horečnatý v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Kyselina propionová, propionát amónny, propionát vápenatý, propionát horečnatý, propionát draselný a propionát sodný zabraňujú alebo spomaľujú množenie baktérií, a tým chránia kozmetické výrobky pred znehodnotením. Kyselina propiónová sa tiež používa na reguláciu pH kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej starostlivosti.