Methyl Thioglycolate (Metyltioglykolát)

Kyselina tioglykolová je organická zlúčenina, ktorá obsahuje tiolovú skupinu (-SH) a karboxylovú kyselinu. Je to bezfarebná tekutina. Kyselina tioglykolová a niektoré soli a estery kyseliny tioglykolovej, ako napríklad tioglykolát amónny výrobky, výrobky s permanentnými vlnami, výrobky na vyrovnávanie vlasov a depilačné výrobky.

Prečo sa používa Metyltioglykolát v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Kyselina tioglykolová a jej soli a estery upravujú vlasové vlákna tak, aby uľahčili zmeny v štruktúre vlákien, napríklad trvalými vlnami alebo narovnávaním vlasov. Používajú sa tiež na chemické rozloženie vlasových vlákien, aby bolo možné nežiaduce vlasy odstrániť jednoduchým zotretím z pokožky.