Methoxyisopropyl Acetate (Metoxyizopropylacetát)

Metoxyizopropanol, tiež nazývaný propylénglykolmonometyléter (PGME), a metoxyizopropylacetát, nazývaný tiež propylénglykolmonometyléteracetát (PGMEA), sú bezfarebné kvapaliny. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa v produktoch na nechty používajú metoxyizopropanol a metoxyizopropylacetát.

Prečo sa používa Metoxyizopropylacetát v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Metoxyizopropanol a metoxyizopropylacetát fungujú ako rozpúšťadlá vo výrobkoch na starostlivosť o nechty. Metoxyizopropanol tiež funguje ako činidlo znižujúce viskozitu.