Methyldibromo Glutaronitrile

Methyldibrom Glutaronitril je špinavobiely až svetlohnedý kryštalický prášok používaný v širokej škále kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej starostlivosti.

Prečo sa používa Methyldibromo Glutaronitrile v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Metyldibróm glutaronitril zabraňuje alebo spomaľuje rast baktérií, čím chráni kozmetické výrobky pred znehodnotením.