Methyl Alcohol (Metylalkohol)

Metylalkohol, ktorý sa tiež nazýva metanol, je číra bezfarebná kvapalina. V kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti sa metylalkohol používa pri príprave kúpeľových výrobkov.

Prečo sa používa Metylalkohol v kozmetike a výrobkoch osobnej starostlivosti?

Ako denaturant alkoholu sa používa metylalkohol.